Luleå

Parkera i Luleå med Parkster

Är du på besök eller bor du här? Välkommen hit eller hem, men allra mest: välkommen till en framtid av för alltid förenklad parkering.

App, sms, talsvar eller webb

Här kan du parkera med Parkster på flera olika sätt. Det smidigaste sättet, om vi får välja, är vår app. Men du kan precis lika enkelt parkera via sms, talsvar eller webb. För att underlätta för dig själv ska du såklart välja det alternativ som du tycker verkar vara enklast.

Stressfri parkering

När du parkerar med Parkster kan du avsluta kaffet i lugn och ro, andas lugnt i kön på apoteket och fokusera på ditt viktiga möte – inte bara här, utan i hela Sverige. Så om du är här på besök är det egentligen lika bra att du upptäcker Parkster här och nu, för du kan fortsätta använda vår tjänst både hemma och på minst 295 andra svenska orter också.

Var kan jag parkera?

Om du vill planera din parkering rekommenderar vi appen. Där ser du alltid på vilka adresser du kan parkera med Parkster. När nya adresser kommer till ser du dem enklast direkt i appen.

Hur appen funkar? Kika här!

Årskort gatumark

För att köpa Årskort på gatumark, ladda ned appen, och köp biljett på zonkod 9200. Observera nedan parkeringsregler.

Visa hänsyn till övriga parkörer! Övervakning av av kommunens parkeringsplatser utförs av externt bolag. Syftet med övervakning av av kommunens gator och parkeringsområden är att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten samt framkomligheten. Parkeringsförbud gäller generellt inom hela centrumkärnan utom på anvisade uppskyltade parkeringsplatser. Områden där parkeringsförbud råder såsom transport-, räddningstjänst- och gångvägar framför entréer mm ska vara fria från parkerade fordon och obehörig trafik. Parkeringsplats garanteras ej. Gäller ej i P-husen. Parkeringsanmärkning utfärdas för bilar som är uppställda mot gällande villkor enl. lokal trafikföreskrift. Information om personuppgifter. Uppgifterna kommer att registreras i en databas. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att när som helst ta del av de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Ladda ner Parkster appen nu!

Finns på App Store och Google Play!