Hitta parkering

Med funktionen ”Hitta” i appen ser du vilka parkeringar som finns i din närhet just nu. Du ser parkeringarna utplacerade på en karta och under kartan hittar du adressen till respektive parkering. När du hittat en parkeringsplats nära din destination kan du också överskådligt se all information om parkeringstider, timkostnad, parkeringens tidsbegränsning, zonkoder och allt du behöver veta om just den parkeringsplatsen.

Starta parkering

När du parkerat bilen och vill starta din parkering kan du göra det antingen genom att hitta din parkering via funktionen ”Hitta” eller genom att ange zonkod i appen. Zonkoden hittar du antingen i kartan under ”Hitta” eller på en skylt i anslutning till parkeringsplatsen. Har du parkerat på samma adress senaste tiden så finns parkeringsplatsen sparad i appen som snabbval. Du startar din parkering genom funktionen ”Välj bil och parkera”. Klart!

Förlänga parkeringstiden

Precis som du kan avsluta din parkering innan du använt hela tiden du angav från början, kan du utöka tiden om du märker att du inte kommer att hinna tillbaka som planerat. Under ”Biljetter” i appen hittar du dina aktiva parkeringar och biljetter. Där kan du enkelt gå in och hantera din pågående parkering, till exempel genom att kolla tiden, förlänga eller ändra stopptiden. Tänk bara på att vissa parkeringar har en maxtidsbegränsning som tyvärr ligger bortom Parksters kontroll. Parkera lugnt

Parkera flera bilar

När du behöver starta en parkering för fler bilar än din egen – för exempelvis en annan familjemedlems bil – letar du upp menyn och funktionen "Fordon” i appen. Här lägger du till en ny bil och parkerar med den precis som med den bil du parkerade nyss. Sen kan du hantera båda parkeringarna under ”Biljetter” där du hittar dina pågående parkeringar.

Ladda bilen 

Kör du en elbil kan du på vissa platser båda parkera och ladda via Parkster. Kanske vill du ladda bilen en timme, men parkera i två timmar. Det går enkelt att lösa i appen. Hitta rätt zon och välj sedan vilket ladduttag du önskar använda under “Välj ladduttag”. Anslut därefter laddkabeln till din bil. Du startar laddning och parkering genom att klicka på “Välj bil och parkera”. Vill du avsluta laddningen innan parkeringen klickar du på biljetten och därefter “Stoppa laddning”.

Ladda ner Parkster-appen nu!

Tillgänglig i iOS eller Android AppStore

Du kan även parkera via SMS och talsvar. Läs mer här