Starta parkering

När du parkerat bilen och vill starta din parkering kan du göra det antingen genom att hitta din parkering via funktionen ”I närheten” eller genom att ange zonkod i appen. Zonkoden hittar du antingen i kartan under ”I närheten” eller på en skylt i anslutning till parkeringsplatsen. Har du parkerat på samma adress senaste tiden så finns parkeringsplatsen sparad i appen som snabbval. Du startar din parkering genom funktionen ”Välj bil och parkera”. Klart!

Förlänga parkeringstiden

Precis som du kan avsluta din parkering innan du använt hela tiden du angav från början, kan du utöka tiden om du märker att du inte kommer att hinna tillbaka som planerat. Under ”Biljetter” i appen hittar du dina aktiva parkeringar och biljetter. Där kan du enkelt gå in och hantera din pågående parkering, till exempel genom att kolla tiden, förlänga eller ändra stopptiden. Tänk bara på att vissa parkeringar har en maxtidsbegränsning som tyvärr ligger bortom Parksters kontroll. Parkera lugnt

Parkera flera bilar

När du behöver starta en parkering för fler bilar än din egen – för exempelvis en annan familjemedlems bil? – letar du upp menyn och funktionen "Garaget” i appen. Här lägger du till en ny bil och parkerar med den precis som med den bil du parkerade nyss. Sen kan du hantera båda parkeringarna under ”Biljetter” där du hittar dina pågående parkeringar.

Ladda ner Parkster-appen nu!

Tillgänglig i iOS eller Android AppStore

Du kan även parkera via SMS och talsvar. Läs mer här