Parkeringsanalyser i realtid: För effektiv planering och användning av resurser

Framgångsrik parkeringshantering skapar ett konstant högt utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser med så lite parkeringssökande trafik som möjligt. Stadsparkeringsförvaltningen måste i synnerhet på mest effektiva sätt utnyttja så lite utrymme som möjligt och optimera parkeringssituationen för förare. 

För att uppnå dessa mål är en bra parkeringsanalys värdefull eftersom den tillhandahåller statistisk information om användningen av tillgängliga utrymmen.  

Vad är en parkeringsanalys?

Att exakt veta förares aktuella beteenden hjälper till att optimera parkeringsplatsen. Beroende på hur målen definieras kan parkeringsanalyser tillhandahålla lämplig data. Dessa ger en inblick i användningen av parkeringsplatser, vilket exempelvis kan avslöja vilka parkeringszoner som är högst frekvent utnyttjade och hur länge bilar parkerar i varje fall. 

Fördelar och mål med realtidsanalyser.

Ju mer exakt data som samlas in, desto mer värdefullt är det för en effektiv parkeringshantering. Att analysera en parkeringssituation i realtid möjliggör också för att hitta lösningar i realtid. Till exempel kan priser justeras för att möta efterfrågan, eller så kan parkeringsområden ökas eller minskas efter behov. Smarta parkeringslösningar som dessa säkerställer bästa möjliga användning av parkeringsplatser. 

App för bättre parkeringshantering 

Inget verktyg levererar exakt realtidsdata bättre än en app. Parksters mobilparkeringsapp tillåter förare att köpa parkeringsbiljetter direkt i sina smartphones. Samtidigt ger den också de ansvariga för parkeringen möjligheten att optimera sin parkeringshantering med hjälp av data från appen. Digital parkeringshantering har alltså många fördelar jämfört med klassiska parkeringsautomater. 

Specifika parkeringstillstånd och andra övriga parkeringstillstånd kan också ansökas om i Parkster-appen och godkännas, utökas eller återkallas i Parksters tillhörande backoffice. Att hantera parkeringsplatser går alltså från att vara en komplex uppgift till den mest simpla tack vare de tekniska möjligheterna. 

Nuvarande parkeringssituation i Sverige

Statistiskt sett är bilar stillastående 95% av tiden. Med för närvarande 4,9 miljoner bilar registrerade i Sverige innebär detta en spänd parkeringssituation. Speciellt i storstadsområden eller vid utflyktsmål kan bra parkeringshantering underlätta situationen, t.ex. genom att uppmuntra besök vid lågtrafik eller att undvika långtidsparkering. Parkeringsanalyser är därför till hjälp för både förare och operatörer.