Parkering av husbil – detta måste du tänka på

Copyright: ©Armin Hering - stock.adobe.com

Det lilla hemmet på hjul, husbilen, symboliserar stor frihet. Du har rätten att köra iväg och stanna vart du vill, men är det tillåtet att parkera överallt? Nej, riktigt så enkelt är det dessvärre inte, men låt inte detta begränsa dig och din frihet. Det finns mängder av vackra parkeringsplatser för husbilar, framförallt i populära semesterområden. Vid dessa platser har det rullande palatset tillgång till elektricitet och du kan tömma avloppsvattnet samt njuta av en god natts sömn. Vi har tagit en närmare titt på vilka parkeringsregler som faktiskt gäller för husbilar.

Parkering av husbil i Sverige

Trafikförordningen reglerar all trafik på öppna vägar i Sverige, inklusive var husbilar får lov att parkera. Du får parkera din husbil överallt där en personbil har lov att stå så länge den ryms inom angiven parkeringsruta. Där parkering är tillåtet i 24 timmar får man även övernatta i sin husbil. Detta gäller dock enbart en natt då längre tid räknas som camping, vilket inte är tillåtet på allmän mark. Tänk också på att studera parkeringsplatsens skyltar noga eftersom vissa parkeringsplatser är reserverade för vanliga personbilar och förbjuder parkering av husbilar.

Parkering på din privata egendom

Du får parkera din husbil på din tomt om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns där inget bostadshus måste man ha bygglov om man ska parkera sin husbil där. När det kommer till någon annans privata egendom är det tillåtet att parkera intill vägen om skyltningen inte säger annat, detta med förutsättningen att marken inte skadas. Den som äger marken får heller inte hindras i sin verksamhet och du får inte ställa din husbil så att den stör eller hindrar trafiken. I allmänhet får din husbil stå där det är tillåtet för bilar att parkera.

Parkering i bostadsområden

I bostadsområden gäller samma parkeringsföreskrifter för husbilar som för personbilar. Därför får husbilar parkera på alla offentliga parkeringsplatser, på sidan av gator, i områden med en hastighetsbegränsning på 50 km/t eller i trafikdämpande områden så länge inte skyltarna anger annat. En regel som gäller alla fordon är att man aldrig helt eller delvis får parkera med något hjul på en trottoar, gång- eller cykelbana. Anledningen till detta är att cyklister, synskadade och rullstolsburna då kan gå eller köra på bilen och skada sig.

Allmänna parkeringsplatser

Så länge inte skyltarna uttryckligen förbjuder husbilsparkering får husbilar parkera på offentliga parkeringsplatser utan begränsning, så länge dessa ryms inom angiven parkeringsruta. Det vill säga att alla fyra hjul ska vara innanför markeringen. Överhäng får dock hänga över bakomvarande parkeringsruta, men inte över körväg eller trottoar. Det kan vara praktiskt att använda ett parkeringshus, i synnerhet om du vill parkera din husbil i stadskärnan. Läs skyltarna vid infarten för att säkerställa att husbilen inte är för hög för taket i parkeringshuset. Parkeringsbiljetter kostar normalt lika mycket för husbilar som för personbilar. Om du vill betala per minut och spara kostnader kan du köpa din parkeringsbiljett till många parkeringshus och offentliga parkeringsplatser med Parkster-appen. Den förvandlar din smartphone till din personliga parkeringsautomat och låter dig stoppa eller förlänga din biljett när som helst.

 Parkering vid motorväg, naturreservat och liknande

Vi har nu klargjort för var det är tillåtet att parkera en husbil i tätbebyggda områden, men vilka regler gäller en bit utanför på landsbygden? På en motorväg får inget fordon stanna eller parkera, förutom vid olycksfall och liknande undantag. I naturreservat är det alltid den specifika skyltningen som gäller för just det området. I de allra flesta fall är det dock förbjudet att parkera din husbil i ett naturreservat. Som överallt i Sverige gäller allemansrätten, men bara för campare som reser till fots och sover i ett tält. Landsvägar är å andra sidan byggda för fordon. På rastplatser längs landsvägen kan du parkera eller till och med övernatta i din husbil och fortsätta din resa nästa morgon. Var bara försiktig och parkera inte din husbil på markerade parkeringsplatser för lastbilar då dessa är reserverade för yrkeschaufförer. Husbilar får bara parkeras på designade parkeringsplatser för fritidsfordon eller personbilar.

Hur länge får en husbil parkera?

Parkering, eller uppställning, av en husbil ska vara av säsongskaraktär om den står på din tomt. Det betyder alltså att den får stå där under perioden då den inte används. Om den istället står uppställd hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Denna typ av säsongsparkering är också laglig på offentliga parkeringsplatser.

Parkering och övernattning

Du får sova i din husbil överallt där det är tillåtet att parkera den. Men bara i högst en natt eller 24 timmar. Efter det måste husbilen flyttas, annars räknas vistelsen som camping och det är förbjudet på offentliga parkeringsplatser. Att ställa ut bord, stolar och liknande anses också som camping. Du måste därför hålla dig inom ditt fordons gränser eller besöka en campingplats. Parkeringsplatser vid vandringsleder är populära parkeringsplatser för övernattning med husbil då det är stillsamt och naturnära, men innan du slår dig till ro för natten måste du noga studera skyltarna vid ingången – det kan vara förbjudet att övernatta på platsen.

Säkerställ också att du har en giltig parkeringsbiljett på betalparkeringar. Med Parkster-appen kan du köpa en parkeringsbiljett direkt i din smartphone och förlänga eller stoppa den närhelst du vill.

Bekväm parkering med Parkster-appen

Under sin semester, i synnerhet, vill man ju känna sig fri och kunna vara spontan och tänka på viktigare saker än sin parkeringsbiljett. Med Parkster-appen kan du enkelt parkera din husbil och köpa din parkeringsbiljett kontantfritt och enkelt via din smartphone. Det allra bästa med appen är att du kan stoppa eller förlänga din biljett när som helst. Har det börjar regna och du vill åka tidigare än planerat? Stoppa bara din parkeringsbiljett i Parkster-appen och betala endast för den faktiska parkeringstiden. Vill du helt plötsligt tillbringa längre tid på en plats och ta ännu ett dopp i sjön? Förläng då din parkeringsbiljett enkelt och utan kontanter genom din smartphone. Parkster befriar dig från alla restriktioner, vad gäller parkering, under din semester så du kan slappna av och njuta av din ledighet!