Lars Andersson ny vd för Parkster

Lund, 1 Februari 2022

I dag tillträder Lars Andersson, tidigare i en rad ledningsroller inklusive ansvarig för investerarrelationer på Lime Technologies, som vd på Parkster efter åtta månader som operativ chef (COO) för Lundabolaget. Grundaren Henrik Hallgren lämnar posten efter 12 år och fortsätter som arbetande styrelseordförande. 

-   Min viktigaste uppgift som vd är att fortsätta skapa nöjda kunder och partners. Vi ska växa bolaget organiskt på samtliga Parkstermarknader och se till att vi är rätt positionerade för att vara en av de ledande parkeringsapparna i Europa framöver. Tillväxt är en del av bolagets DNA och en viktig strategi för att erbjuda våra tjänster på allt fler platser. Med nuvarande tillväxttakt når vi miljardomsättning inom kort, säger Lars Andersson och tillägger:

-   Vi ska vidareutveckla vår affärsmodell, att erbjuda kunderna kostnadsneutrala parkeringslösningar utan påslag på städernas p-avgifter och samtidigt tillhandahålla premiumtjänster för de som önskar underlätta parkeringsvardagen ytterligare. Vi ska vara tydliga med vår marknadsposition då den skiljer sig en hel del från våra huvudkonkurrenter som nästan alltid lägger på höga procentsatser på kundernas parkeringstillfällen.

Parkster AB ökade omsättningen med 26 procent under 2021 då den preliminärt landar på 697 miljoner med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 35 miljoner, att jämföra med 24 miljoner året innan. Tillväxten i Sverige var hela 41 procent under det sista kvartalet jämfört med samma period 2020. Den största tillväxtökningen, ca 180 procent, sker i Tyskland där Parkster vinner uppdrag i hög takt och under 2021 har lyckats bli landets främsta parkeringsapp sett till antalet anslutna städer. Bolaget har även gått in på den österrikiska marknaden nyligen, bland nya österrikiska områden finns till exempel skidorten St Anton.

Henrik Hallgren lade grunden till Parkster redan som student vid Lunds Tekniska högskola.

-   Ambitionen med Parkster har alltid varit att skapa den bästa tänkbara arbetsplatsen, sen kommer resten. Det är så vi rekryterat de bästa kollegorna som skapat den bästa, mest anpassningsbara tekniska lösningen på marknaden, vilket tillsammans med god kundvård gör att vi vinner upphandling efter upphandling. Det är därför Lars är en bra efterträdare, han vet att kulturen är det viktigaste samt vad som krävs för att bibehålla en vinnande företagskultur i snabb tillväxt, säger Henrik. 

Lars Andersson har arbetat i en rad ledningsfunktioner inklusive vice vd, marknadschef samt CXO (chief experience officer) på Lime Technologies under 21 år fram till 2021 och spelade en nyckelroll i börsnoteringen 2018. Han kliver nu även in som delägare i Parkster där Henrik Hallgren fortsatt är den enskilt största ägaren.