Flexibel hantering av parkeringstillstånd med Parkster

Att hantera parkeringstillstånd kan vara en stor administrativ börda. Digital hantering förenklar och snabbar på alla processer i samband med att kunna ge ut parkeringstillstånd för exempelvis besökande, boende, entreprenörer, etc. Med Parksters användarvänliga program behandlas ansökningar smidigt och mer effektivt. Det är enkelt att komma igång och innebär inga stora investeringskostnader.

Parkeringstillstånd för städer, kommuner, företag och kommersiella aktörer.

Digitalisering ger en mer effektiv, enkel och transparent hantering av parkeringsbehörigheter och biljetter. Parkster specialiserar sig på digital parkering och erbjuder flexibla lösningar som kan anpassas efter de unika behoven för varje parkeringsområde.

I Parksters användarvänliga backoffice kan företag, kommuner eller kommersiella aktörer utfärda licenser helt utan utskrivna ansökningar, manipuleringssäkra parkeringstillstånd och tidsödande förnyelseprocesser.

Utfärda tillfälliga eller permanenta parkeringslicenser

Särskilda parkeringstillstånd kan utfärdas i Parksters backoffice med några få klick. De digitalt hanterade parkeringstillstånden kan vara tillfälliga eller permanenta och kan när som helst förnyas eller dras in. Efter att en behörighet utfärdats kan personen i fråga köpa parkeringsbiljett på platsen. Behörigheterna kontrolleras indirekt när man kontrollerar biljetterna, med hjälp av registreringsskylten och kan när som helst uppdateras av administratören. Med Parkster blir det som tidigare förknippades med en hög nivå av personal- och organisationsinsats flexibelt och tidsbesparande.

Personalparkering

Personalparkering gör att anställda slipper åka runt och leta parkeringsplats, vilket gör att de snabbare kommer till jobbet. Komplexa hindersystem och kostsam administration kan göra parkeringshantering kostnadskrävande för företag. Parksters parkeringssystem för smarttelefon använder befintliga resurser – smarttelefonen – för att minska kostnaderna för personalparkering.

Särskilda parkeringstillstånd för hantverkare (parkeringskort för hantverkare)

I många kommuner parkerar hantverkare med särskilda tillstånd. Dessa erbjuder okomplicerad parkering i vissa distrikt eller hela stadsområden.

Dessa särskilda parkeringstillstånd kan enkelt och flexibelt hanteras i Parksters backoffice. Snabbt utfärdande, förnyande och indragning möjliggör korta behandlingstider och främjar effektiv service. Både administrationsavdelningen och hantverkarna har nytta av fördelarna.

Utfärda eller dra in parkeringstillstånd med Parkster

Hantering av parkering behöver inte vara komplicerad. Parksters backoffice har utvecklats med användaren i åtanke. Du som administrerar parkeringsplatsen avgör själv vem som ska få parkera på din parkeringsplats, och kan dela ut tillstånd till boende, besökande, entreprenörer och andra. Den enkla strukturen gör att användaren enkelt kan lära sig det intuitiva programmet, vilket snabbar på alla processer. Här kan man enkelt utfärda och dra in specialtillstånd för parkeringsbiljetter. Äntligen ett parkeringsprogram som är roligt att använda!

Fördelarna med att använda Parkster för hantering av parkeringstillstånd

Intelligent parkeringshantering sparar tid och pengar. Genom att använda befintliga resurser – smarttelefonen – och appen är digital parkering med Parkster inte bara snäll mot miljön, utan även mot din plånbok. Parksters digitala lösningar kan enkelt integreras i befintliga strukturer och underlättar nya generationens parkering.