Användarnas woman on the inside!

Vad hade Parkster varit utan alla de fantastiska människor som varje dag använder sig av våra tjänster? Det är tack vare er, våra partners och parkeringsupplåtare som vi får möjlighet att fortsätta jobba med, utveckla och erbjuda en tjänst som är framtagen för att underlätta i vardagen.

Vi får kontinuerligt in förslag på förbättringar och funktioner från våra användare. Alexandra kommer i sin nya roll som Consumer Ambassador att lyssna på dessa men också granska hela vår kundresa och hämta in åsikter även från de som inte har orsak att höra av sig till vår kundservice. Alexandras ansvar är att föra användarnas talan där användarens upplevelse påverkas.

“Jag är användarnas woman on the inside!” - Alexandra Hjerdt

Alexandra Hjerdt, Consumer Ambassador
Alexandra Hjerdt, Consumer Ambassador

Vi presenterar nu vår Consumer Ambassador Alexandra Hjerdt, och med 5 snabba frågor ska vi lära känna henne och hennes nya roll lite bättre.

Hej Alexandra!

Vem är du och hur länge har du jobbat på Parkster?

Jag heter som sagt Alexandra. Jag är en människointresserad person som studerat beteendevetenskap och har haft förmånen att jobba på Parkster sedan 2016. På den tiden var vi bara 7 personer och idag har jag nog 7 gånger så många kollegor, det är en riktigt rolig resa jag har fått vara en del av!

Ok, så hur har din resa sett ut på Parkster?

Jag har hela tiden haft roller med användaren i fokus. Jag började med att ansvara för vår kundtjänst och har sedan en föräldraledighet 2018 arbetat med att vidareutveckla vår produkt för att skapa en bättre kundresa. Fokus hos mig har alltid varit en bättre användarupplevelse.

Vad innebär det egentligen att vara Consumer Ambassador?

Mitt ansvar är att föra användarens talan internt. Jag identifierar de ställen där vi har möjligheter att förenkla och förbättra upplevelsen ytterligare för våra bilister. Jag lyssnar in åsikter via kundservice och andra plattformar där våra användare uttrycker sig men kommer också att inhämta data proaktivt från användare som inte har orsak till att ta kontakt med oss. Exempelvis kommer vi framöver, tack vare den här nya rollen, att ha möjlighet att arbeta mer med kundundersökningar och tester av våra tjänster. Detta är nog den största skillnaden mot hur vi redan jobbar med användarupplevelsen på en daglig basis, och öppnar upp ännu mer för dom som vill vara med och påverka utvecklingen av Parkster. 

Varför har vi infört din nya roll?

Rollen är egentligen inte ny, jag och Parkster har alltid lyssnat på våra användare och strävat efter att förbättra våra tjänster, men nu är vi på en plats där jag får möjlighet att lägga all min tid på det. Eftersom jag också har fler kollegor idag har vi bättre möjligheter att förändra de utvecklingsområden vi identifierat.

Vad är det viktigaste för dig i denna rollen? 

Att alltid ta användarnas parti i de dialoger vi för internt, att se till att vi alltid har användarna av vår tjänst i fokus. Vår tjänst ska underlätta i vardagen, och det finns ingen bättre än våra kunder att tala om för oss hur vi gör det på bästa sätt.