Spara på parkering med Parkster Plus - betala aldrig för mycket för din parkeringsbiljett igen

Vi vill alla parkera billigare. Tyvärr stiger priserna ständigt, särskilt för populära parkeringsplatser, och ett billigt alternativ finns inte alltid i närheten. Parksters priser för mobiltelefonparkering skiljer sig inte från parkeringsautomaternas priser, men de kan faktureras per minut. Med Parkster sparar du därför onödiga parkeringsavgifter på grund av överbetalning och riskerar inte heller extra kostnader på grund av utgångna parkeringstillstånd.

Parkster Plus är tilläggspaketet för mobiltelefonparkering med Parkster. Som medlem i Parkster Plus kan du få påminnelser om när din parkeringsbiljett går ut och därför också spara pengar.

Justera parkeringstiden när som helst

En stor fördel med digitala parkeringsbiljetter jämfört med vanliga pappersbiljetter är deras flexibilitet. Giltighetstiden kan du ändra via din smartphone när som helst. Det är helt enkelt bara att förlänga eller avsluta din parkeringsbiljett via din smartphone. Detta innebär att du inte kommer att få några extra kostnader på grund av att parkeringstiden löpt ut, du kommer heller inte att få några onödiga kostnader på grund av att din parkeringsbiljett fortfarande är giltig även fast du redan lämnat parkeringen. Denna minut-för-minut fakturering av dina parkeringsbiljetter säkerställer att du alltid parkerar så billigt som möjligt.

Billigare parkering tack vare överbetalningsskydd

Varje digital Parkster-parkeringsbiljett har en automatisk utgångstid. Du kan ställa in detta själv i början av din parkeringsbiljetts giltighetstid inom maximal parkeringstid. Med Parkster Plus blir du påmind om att avsluta din parkeringsbiljett.

När du lämnar parkeringsplatsen kommer Parksters överbetalningsskydd att påminna dig om att avsluta din digitala parkeringsbiljett.

Parkster Plus kan flexibelt aktiveras

Parkster tar inte ut några extra avgifter för vanligt köp av digitala parkeringsbiljetter. Du kan också ladda ner och installera Parkster-appen gratis från App Store eller Google Play Store.

Parkster Plus är tilläggspaketet som gör appen ännu smartare. Parkster Plus-alternativet debiterar 4kr per inköpt parkeringsbiljett. Ingen grundavgift eller uppsägningstid, bara mer service när du vill ha det. Skapa bara en Parkster-inloggning och du kan när som helst aktivera eller inaktivera Parkster Plus direkt i appen.