Mer hållbar parkering med Parkster Plus

I vårt vardagliga liv finns det saker som kan optimeras och ge stor effekt om vi tittar lite närmare. Parkering är en av dem. Parkeringsbiljetter förbrukar mycket resurser som enkelt kan sparas. Parkering via app är lösningen. Genom att använda din egen smartphone som en parkeringsautomat och kontantlös betalning värnar Parkster-användare också om miljön. Med Parkster Plus skyddar du inte bara miljön, du gör aktivt något för den också. För varje 20:e Parkster Plus-parkeringsbiljett som köps planterar vi ett träd.

Digitala parkeringsbiljetter = mindre pappersavfall

Du märker det i din bil: en digital parkeringsbiljett orsakar inget pappersavfall. För om du köper biljett via din smartphone och den kontrolleras genom parkeringsvakternas egna enhet blir den lilla papperslappen, som du annars bär med dig i din bil i flera veckor, överflödig.

Detta sparar inte bara mycket papper utan också el till parkeringsautomaterna, skrivarbläck, kontanttransport och mycket plast som används som förpackningsmaterial.

För var 20:e biljettköp med Parkster Plus planterar vi ett träd.

Den bästa parkeringsappen måste göra något för miljön enligt oss. Som Parkster Plus-kund stödjer du aktivt klimatbiståndet genom Parkster. För var 20:e biljettköp donerar du ett träd till miljön. Vi räknar antalet biljetter exakt och The Perfect World Foundation planterar ett träd för var 20:e Parkster Plus-biljett som köps.

Vi har redan planterat över 900 000 träd.

Jämfört med parkeringsbiljetter av papper är parkering med Parkster inte bara mer hållbart, då det sparar in resurser, utan vi vidtar verkligen åtgärder också. Detta är viktigt för oss eftersom det inte finns någon plan (et) B.

Miljövänlig parkeringshantering för hållbar mobilitet

Användningen av appen är särskilt hållbar tack vare den optimerade parkeringshanteringen som möjliggörs av Parkster.

Smarta parkeringslösningar bidrar till att undvika trafikstockningar, bra planering och minskade avstånd. På så sätt blir digital parkeringshantering miljövänlig parkeringshantering som vi alla drar nytta av.

Mindre parkeringstrafik och trängsel

Har du någonsin lagt ner vad som känns som timmar på att leta efter en parkeringsplats? Denna parkeringstrafik står för stora delar av den totala trafiken i vissa storstadsområden. Med god planering kan denna trafik och därmed även trängsel undvikas. Parkster visar förare parkeringsplatser och parkeringsgarage i deras närhet och hjälper dem därmed snabbt att hitta en lämplig parkeringsplats.

Tack vare sina okomplicerade parkeringslösningar hjälper Parkster till att öppna upp nya parkeringsområden och göra dem tillgängliga för allmänheten. På många ställen är det till exempel möjligt att parkera på stormarknaders parkeringar eller företags egna parkeringsplatser tack vare Parkster.