Sundsvallsavgiften

Bakgrund

Vår ambition är att alltid kunna erbjuda parkering utan extra kostnader. För att möjliggöra det samarbetar vi med parkeringsägare runt om i landet under vad vi anser är win-win-förhållanden; vi levererar en smidig betallösning och vi debiterar parkeringsägaren för vår tjänst. På så sätt kan båda verksamheterna fokusera på sin kärnverksamhet. Om parkeringsägare endast söker efter leverantörer som kan erbjuda ett lågt eller till och med negativt pris för att tillhandahålla tjänsten så behöver den leverantören finansiera sin verksamhet på annat håll. Vissa aktörer väljer då att lägga till en kostnad utöver parkeringen som debiteras slutanvändaren. Det tycker vi i grund och botten är tokigt. 

Vi inför Sundsvallsavgiften i protest mot den utveckling som sker i upphandlingar. Vi hoppas att det blir den första och sista gången vi gör så, och att kommuner runt om i landet förstår problematiken. Sundsvallsavgiften ska inte skapa någon ekonomisk förtjänst för Parkster utan endast täcka den summa som kommunen debiterar oss utöver de parkeringar som köps. Ett eventuellt överskott kommer att skänkas till föreningslivet i Sundsvall.

Det praktiska

Om du som privatperson vill ha möjligheten att parkera på både Sundsvalls kommuns parkeringar och de andra parkeringar som finns i Parkster-appen behöver du godkänna Sundsvallsavgiften. Det gör du genom att klicka på “Acceptera” när du får frågan i appen. Om du tidigare accepterat avgiften men nu önskar att endast parkera hos Sundsvalls kommun måste du ändra detta på Mina sidor på www.parkster.se/login under “Inställningar - privat” och ”Parkeringsbegränsning”. 

Om du endast vill parkera på parkeringsplatser som ägs av Sundsvalls kommun måste du välja detta på Mina sidor på www.parkster.se/login under “Inställningar - privat” och ”Parkeringsbegränsning”.

Om du inte accepterar avgiften kommer din app att vara begränsad till köp av parkeringsbiljetter hos Sundsvalls kommun.

Kontakta oss på 0775 - 33 30 30 eller kundtjanst@parkster.se om du har ytterligare frågor.