Blog

blogginlägg om parkeringsregler

Parksters guide till parkering

  |   Blogg

De allra flesta kan nog hålla med om att det inte alltid är så lätt att veta var man får och inte får parkera, vad parkeringsskyltarna betyder, osv. Vårt mål är att göra parkering enkelt, och därför tänkte vi titta lite närmre på några av de bestämmelser som finns!

 

Rent allmänt är det viktigt att ha koll på att man t.ex. inte får parkera närmre än 10 meter från ett övergångsställe eller en vägkorsning, inte heller så att man skymmer vägmärken eller trafiksignaler. Många regler är uppenbara, såsom att man inte får parkera i ett cykelfält eller i en tunnel, medans andra kan vara mer svårtydliga. Fråga dig själv två frågor när du parkerat: kan en fara uppstå och hindrar eller stör jag andra? Svarar du ja på någon av dem kan en bra tumregel vara att flytta bilen.

 

När det är skyltat är det lite lättare att veta om man får parkera där eller inte. Men då kan ibland andra frågor uppstå: måste jag betala? Hur länge får jag stå parkerad? Vad gäller på helgdag? Osv.

 

1

2

Förstår du skillnaden mellan den 1:a och 2:a skylten till vänster? Ett P betyder att man får parkera där. Skylt 1 betyder att man får parkera max två timmar i rad, alla dagar i veckan. Mellan kl. 8-18* måste man betala. Skylt 2 förmedlar att mellan kl. 8-18* får man parkera max 2 timmar i rad och att man måste betala. Övrig tid får man parkera.

 

På skylt 1 finns två separata tilläggsskyltar, därav gäller de var för sig. Skylt 2 har samtliga anvisningar på en skylt, och avläses då gemensamt. Det är en bra regel att komma ihåg för att kunna läsa skyltarna rätt!

 

 

 

 

 

 

Denna skylten betyder att man inte får parkera där!

Skyltar som har ytterligare ett streck, som ett kryss, innebär att man inte heller får stanna där.

 

 

 

 

T.ex. Skylten till vänster nedan betyder att man får parkera, men man måste betala mellan kl. 8-18*. Dock så får man inte parkera på tisdagar mellan kl. 18-24. Skylten i mitten innebär att det är förbjudet att parkera på onsdagar mellan kl. 7-17. Skylten till höger förmedlar att man inte får parkera där, men mellan kl. 8-18* får man parkera i max 30 minuter i rad.

 

        

 

 

Om det är krav på p-skiva under en viss tid ska man ställa den på ”närmast följande halvtimmen”. Det betyder att om du ankommer 15.03 ska p-skivan ställas på 15.30. Annars kan du få en p-bot!  Det är lätt att tro att man ska ställa p-skivan på exakt tid för parkeringen, men så är alltså inte fallet.

 

Vi hoppas att denna korta guide kan vara till hjälp när det kommer till några av de vanligaste parkeringsrelaterade frågetecken som kan dyka upp. Vi vill också slå ett slag för att Parkster appen är en stor hjälp när man vill se hur länge man får stå parkerad, om och vad det kostar, mellan vilka tider, osv. Är du uppmärksam på skyltarna och läser av i appen så har du väldigt bra förutsättningar för en lyckad parkering.

 

 

*Vardagar är alla dagar utom söndag eller helgdag.

 

Informationen och bilderna i detta inlägget är taget från transportstyrelsens broschyr ”Stanna och Parkera”, Publikations nr. TS 20511. Utgåva 1, December 2015. Producerad av Blomquist & CO. Den finner du här om du vill läsa mer: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf